Danh sư chưa chắc xuất cao đồ.
Không phải vì tài thầy dạy kém, sách thầy không hay mà phần nhiều là ở người học chỉ muốn học nhanh, học gấp, học cái mẹo, cái sáo rỗng.
Đức Phật khi còn tại thế có hơn ngàn đệ tử ở núi Linh Thứu.
Một buổi tối thuyết pháp, Ngài dơ ngón tay lên và lưu ý mọi người.
– Này các ông, đây là ngón tay ta. Rồi chỉ lên mặt trăng và nói – còn kia là mặt trăng
khi các đệ tử nhìn theo. Ngài lại tiếp – khi các ông đã thấy mặt trăng thì hãy quên ngón tay này đi. Ngón tay ta chỉ là phương tiện, mặt trăng mới là cái mục đích. Cũng như vậy ta chỉ là phương tiện, kinh sách chỉ là phương tiện. Khi giác ngộ rồi các ông hãy quên ta và giáo pháp của ta đi.
Đấy là căn cốt của việc học. Học là cho cái thấy, học là để khai sáng cái trí, cái tâm để có cái viễn kiến chứ không phải học để rồi bám víu vào sách, vào thầy. Và mãi mãi gói tầm hiểu biết của mình vào sách, vào thầy.
Nhà tâm lý giáo dục Benjamin Bloom có một công trình nghiên cứu vĩ đại về cách tư duy của con người và được ứng dụng trong giáo dục hiện đại gồm 6 cấp độ.
1. Biết
2. Hiểu
3. Vận dụng
4. Tổng hợp
5. Phân tích
6. Sáng tạo.
Đỉnh cao nhất của sự học là sáng tạo, tức là tạo ra cái mới, cái chưa biết
Để sáng tạo người học không thể dừng ở cái biết mà phải đào sâu để tìm cái nguyên lý bằng tư duy phản biện và luôn tìm cách chất vất cái nền cũ kỹ bằng cách đặt liên tiếp những câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao cho đến tường tận vấn đề lúc đó là HIỂU
hiểu rồi thì vận dụng, quan sát, chiêm nghiệm, khi đó hình thành kỹ năng phân tích, tổng hợp để thấy được sự vận hành của quy luật xung quanh các hiện tượng.
Khi hiểu đến gốc tích, đến nguyên lý người học dễ dàng thách thức cái cũ, phá bỏ quan điểm cũ, sẵn sàng nghĩ khác, làm khác tức là đã đạt đến sự sáng tạo.
Xưa nay người có hiểu biết khi làm việc thì sáng suốt, khi gặp chuyện không bấn loạn tinh thần. Còn Người có sức sáng tạo thì biến mọi cuộc chơi thành một môn nghệ thuật.
Tiếc là trong lĩnh vực đầu tư Danh sư cũng nhiều giáo pháp cũng nhiều mà nhiều người học lại chỉ dừng ở cái biết mà không đào sâu để chạm tới cái hiểu thế nên lang thang trong vài Group đầu tư có 2 câu hỏi mà tôi thường thấy mọi người hỏi nhất là
– Phím dùm mấy mã?
– Mã này mai xuống tiền được không?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here