Ở bài trước chúng ta đã nói về FOMO và FOBI bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khắc phục
Xem xong thì thấy rằng FOMO và FOBI chỉ là vấn đề tâm lý khi không chuẩn bị kĩ càng trong đầu tư và có thể loại bỏ đơn giản sau từng bước như sau
1. Xây dựng thật chắc kế hoạch tài chính cá nhân, Xác định Giá trị Tài sản Ròng ( Net Assets) từ đó phân tách danh mục đầu tư với danh mục tài sản phục vụ cuộc sống hàng ngày, xác định rõ mức lợi nhuận kì vọng và mức lỗ tối đa mà danh mục cho phép. Ví dụ tổng tài sản 5 tỷ thì sau khi trừ các tài sản phòng vệ, an toàn thì tài sản đầu tư là 3 tỷ, số lỗ tối đa 10%, kì vọng 15% năm.
2. Trong Danh Mục Đầu Tư ( Investment Portfolio) thì xác định tỷ trọng của các phân lớp tài sản ( Asset Classes) ttheo từng quý, năm để vừa phân tán rủi ro , vừa tận dụng sự tăng giá mang tính chu kì của các loại tài sản khác nhau . ( Ví dụ trong giai đoạn này Cổ Phiếu Cơ sở 30%, Chứng chỉ Quỹ 20%, Trái Phiếu 20%, Ngoại Tệ 20%, Vàng 10% của danh mục 3 tỷ) . Như vậy không sợ FOMO
3. Xác định rõ Kế hoạch đầu tư ( Trading Plan ) Trước khi vào bao gồm Giá mua, mức giá giảm trạng thái, mức giá đóng trạng thái đầu tư tuỳ theo vào mức độ biến động của thị trường ( Volatility), không cứng nhắc. Như vậy không sợ FOBI
4. Tuân thủ Kế hoạch đầu tư và có kế hoạch review các yếu tố tác động định kì hoặc khi có nhân tố đặc biệt phát sinh
5. Ghi lại các giao dịch đầu tư từ phân tích , vào giao dịch , ra giao dịch để có thể rút kinh nghiệm cá nhân và tránh trường hợp over trade.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here